Tarieven

Generalistische Basis GGZ

Onder de 18 jaar geldt met ingang van 2015 de Jeugdwet:

 

Boven de 18 jaar wordt psychologische zorg vergoed:

 

Tarieven:

 

Logopedie

Onderzoek en behandelingen worden door de zorgverzekeraars vergoed. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.